Utställningar

Tidigare utställningar


Galleri Lucifer

Skövde nov 2019


Oskarshamn konsthall 2019 

Tillsammans med Louise Villa


Två konstnärer som trivs tillsammans; den ena visar träskulpturer och den andra målningar. Deras verk har flera beröringspunkter trots de olika materialen. Båda tycker om det figurala.

Annika Wennbergs träfigurer är märkliga gestalter som tar plats och vill synas. De är enkla i formen, men har ett starkt kraftfullt uttryck som inte lämnar betraktaren oberörd. I sin konst har Annika en stor förebild: Axel Petersson Döderhultarn.

I Louise Villas målningar framträder också gestalter, ofta unga flickor som befinner sig i ett vackert intagande landskap. De är mystiska och undanglidande och tycks dölja något; vad är upp till betraktaren att finna.

Vernissage lördagen den 29 juni kl. 11.00.

Utställningen pågår mellan 29 juni och 11 augusti under ordinarie öppettider.


                                  Anne Ljung Oskarhamns KonsthallTysta rum

Pannrumet, Konstepedemin 2018


Annika Wennbergs arbeten befinner sig ofta i skärningspunkten mellan nutid och historiska tillbakablickar. I Pannrummet ligger fokus på nutiden där Annika med  större skulpturer vill gestalta komplexa frågeställningar kring yttrandefrihet och demokrati samtidigt som hon undersöker demokratins och yttrandefrihetens gränser.

Annika ställer frågor som: Är demokratin i fara när fakta manipuleras?


Skulpturerna framställer nutidens aktuella händelser där fenomen aktualiseras.  Saker som idag tas för självklara kan inom några få år vara utraderade. Kanske ser vi ett nutida eller framtida scenario där yttrandefriheten är starkt begränsad?

Jag experimenterar med flyktiga material som får visualisera skörheten som demokratin består av. Materialen har därför valts noga där bräcklighet ställs mot massiv hållbarhet. Samtidigt är det ett försök att utradera materialens status.


Annika har det senaste året arbetat med platsspecifikt och utformat utställningen utifrån Pannrummets speciella karaktär. Ett möte mellan konst och plats som ett sätt att utforska platsens närvaro.APOKALYPS, 

Trollhättans konsthall 2018”Jag återskapar de sekvenser av nutiden som kommer till mig på samma sätt som man kan höra genom väggarna i ett lyhört hus. Visuellt försöker jag förstå vad som händer när olika ytor möter varandra. Gestaltningen bygger på en vilja att skapa en form som är fri från det förväntade, där de olika materialens status har utraderats. Jag söker mig till en medveten anakronism. Antiken är en ständigt återkommande källa till inspiration. I närbild bär mina skulpturer på meddelanden. Det visuella språket får stå för sig själv”.

Annika Wennberg jobbar med skulptur och installation och skapar föreställande former av naturmaterial. Hon har en klassisk bakgrund i studier av antiken vilket också avspeglas i hennes konst. Inför utställningen i Konsthallen Trollhättan har hon inspirerats av katastrofer, kaos och det mänskliga tillståndet och med titeln Apokalyps syftar hon på den yttersta domen, mänsklighetens undergång och världens slut. 
Vi möts av ett öde landskap med kvarlämnade artefakter från tidigare civilisationer blandat med nutida fyndlandskap. Objekten bär fragmentariska spår av tecken och symboler. Med skulptur som utgångspunkt skapar hon i sina verk ett utsnitt ur samtiden där fragment existerar i en anakronistisk miljö. Besökaren förs in i en surrealistisk värld där kaos tycks härska. Men inget finns där av en slump. Saker blandas och sorteras rätt, människor, föremål och händelser. Man kan känna en sårbarhet i det sterila och öde landskapet som bildas. Men verken reflekteras i en lekfull stämning.
”Det spel konsten inbjuder oss till är inte något slags substitut, en drömvärld i vilken vi kan försjunka och glömma oss själva. Tvärtom. Konstens spel är en spegel som genom århundradena ständigt reser sig på nytt och i vilken vi får syn på oss själva på ett sätt som ofta är oväntat och obekant.” Hans Georg GadamerUtställningen invigs och introduceras av Annika Wennberg 

och Peter Hagsér, som är verksamhetsansvarig på


Konsthallen Trollhättan.

Mycket välkomna!


Galleri 1

Göteborg 2017

FFoto Rune Lindström