Om mig

 

Jag har en klassisk bakgrund genom studier av antiken som kanske till viss nyans återspeglas i mina verk. Jag jobbar framför allt med skulpturer i naturmaterialet trä, även om jag som konstnär är rastlös och inte vill stanna kvar i några traditioner utan utforskar ständigt nya material och uttryckssätt. Mina arbeten befinner sig ofta i skärningspunkten mellan nutid och historiska tillbakablickar. Under det senaste åren har dock fokus legat på nutiden och mina omfattande projekt där formen mer och mer löses upp.  


Jag ställer frekvent ut både på konsthallar och välrenommerade gallerier . Dessutom har jag medverkat på ett flertal jurybedömda utställningar. Jag jobbar även med gestaltning av offentliga utsmyckningar.


Jag återskapar de sekvenser av nutiden som kommer till mig på samma sätt som man kan höra genom väggarna i ett lyhört hus. Visuellt försöker jag förstå vad som händer när olika ytor möter varandra. Gestaltningen bygger på en vilja att skapa en form som är fri från det förväntade, där de olika materialens status har utraderats. Jag söker mig till en medveten anakronism.  I närbild bär mina skulpturer på meddelanden. Det visuella språket får stå för sig själv.


Annika Wennberg


JII ateljen, 2019


Jag har min atelje på landsbygden och håller fokus på hantverks begreppet. Jag har inget intresse av att se bakåt men kunskapen om material och tekniker kan förädlas till inom slöjdens revir. Det krokvuxna virket med en fiberriktning som inte bryts överträffar det mesta i fråga om styrka och hållbarhet. Jag valt att jobba helt utan elmaskiner och står utomhus under ett enkelt vindskydd med traditionella bildhuggarverktyg. Mina verktyg är ungefär samma som på medeltiden. Miljöhänsyn, hållbarhet och återbruk knyts samman och löper som en röd tråd genom min konstnärliga verksamhet.  Del av recension av Bo Borg  


Hårdslöjd är i vanliga fall hemslöjdens domän, men Annika Wennberg visar att det finns så många också konstnärliga uttryck i trähantverket som inte bara är teknikuppvisning. Tvärtom frestas man säga. Visst finns här hantverkskunskaper, inte tu tal om den saken, men här råder konsten och dess uttryck.  Hennes verk är annorlunda och egna och det är ett skäl till att de är så starka. Visst märker man av både uttryck och titlar att konstnären har avsikter och vill styra vår perception. Men det görs med vetskapen att det här är konst och att upphovskvinnan därför också vet och vill att det betyder vad vi åskådare vill att det ska betyda. Och hos oss startar den processen när vi tycker att verken känns angelägna. Och det gör det här verken med knotig emfas.

Det är anslående hur hon med tillsynes enkla medel (det är det säkert inte) lyckas fånga ett uttryck eller en karaktär, kroppshållning eller statement. Vilken benådad kombination av konstnärlig blick, hantverksskicklighet och beslutsamhet hon visar på olika uttrycksfulla sätt. Det här är skulptur utöver det vanliga. I en tid när allt möjligt kallas skulptur bara för att det gjutits i brons i Thailand, känns det fint med nån som tar ansvar för hela kedjan i sitt skapande, från idé till slutligt utförande.

Hon har också en akademisk bakgrund med studier av bland annat antikens kultur. Det har också satt sina spår. Hon liksom svävar över tidsepokerna och tar upp sådant hon fastnar för, och som hennes bilder behöver för att hitta fram till det hon är ute efter.


Bo Borg

https://boborg.se/2019/11/02/annika-wennberg-galleri-lucifer-i-skovde/